BY ARTUR RYSZARD MRUKOWSKI (aka Mruniu)

Photos by Danielle Doggett

Mruniu planing smooth the keel for Ceiba , made from tamarindo del monte (a tropical hardwood).

Mruniu planing smooth the keel for Ceiba, made from tamarindo del monte (a tropical hardwood).

Luuk & Gero sawing tamarindo through the cashew tree (marañon) leaves.

Luuk & Gero sawing tamarindo through the cashew tree (marañon) leaves.

The beautiful tamarindo del monte glowing in the post-rain sunlight.

The beautiful tamarindo del monte glowing in the post-rain sunlight.

Gero spotted organising a growing lumber pile between beautiful tropical leaves.

Gero spotted organising a growing lumber pile between beautiful tropical leaves.

Scroll down to read the blog in Polish or English.
Przewiń w dół, aby przeczytać blog w języku polskim lub angielskim.

Tak.. Tutaj trafiłem, w serce obu Ameryk. Do stoczni otoczonej namorzynami i wypełnionej stanem umysłu, który zmienia stan rzeczy. Teraz sobie przypominam, po dwóch wspaniałych miesiącach mojego pobytu, w pierwszym dniu Linx zapytał: "Byłeś kiedyś w tropikach?" Natychmiastowo pomyślałem sobie z humorem, że Linx powie coś w rodzaju: "Tutaj w tropikach..."

'‘Tutaj w tropikach”, ludzie powiadają - I z humorem ciebie powitają. Jest to mój pierwszy raz w tych szerokościach geograficznych i z pewnością najbardziej przyjemny.

Yes… That is where I arrived, in the heart of both Americas. Into a mangrove based shipyard filled with game changing set of mind. I recall now, after two glorious months of my stay, on the very first day Lynx asked me: “Have you been to tropics before?” And instantly, with fair amount of good humor, I pictured him saying some sort of: 

“Here, in tropics…”. Here in tropics they say - Welcome you if we may. It is my first time in these latitudes and certainly most enjoyable one.

Artur working with some mighty tamarindo logs.

Artur working with some mighty tamarindo logs.

The only difference is that temperatures are some thirty degrees Celsius higher during winter and instead of apple trees we have coconut trees. Oh! And there are scorpions, but those are just a ‘feature’ you know.
— Artur

Ta stocznia przypomina w dużym stopniu miejsce, gdzie często przebywam/mieszkam. Stara fabryka papieru na obrzeżach Berlina przemieniona w warsztaty i lofty mieszkalne. Objęta i wzmocniona przez inteligentnych, świadomych i otwartych ziomków, którzy biorą życie na miękko. Czuję się jak w domu tutaj. Jedyna różnica to jakieś trzydzieści stopni cieplej podczas zimy i zamiast jabłek dookoła rosną kokosy :) A! Są również skorpiony, ale to tylko detal, akcent. Tak jak różne rekwizyty występują na scenach różnych teatrów, które można odwiedzić albo nawet wystąpić na nich.

Różne teatry - różne rekwizyty. W momencie, w którym przekroczyłem bramę tego teatru wiedziałem, że będę uwielbiał tą scenę. I w rzeczy samej ta stocznia jest malowniczą sceną a szkutnictwo odgrywane tutaj jest w samym sobie czystą sztuką.

The moment I passed the gate knew I will adore this ‘scene’.
— Artur
Group photo post lofting. The team has grown even more since this photo!

Group photo post lofting. The team has grown even more since this photo!

Jedyna różnica to jakieś trzydzieści stopni cieplej podczas zimy i zamiast jabłek dookoła rosną kokosy :) A! Są również skorpiony, ale to tylko detal, akcent.
— Artur
Mruniu, Lynx & Bert lofting some curves of Ceiba .

Mruniu, Lynx & Bert lofting some curves of Ceiba.

This shipyard resembles very much place where I often stay/live. The old paper factory outside Berlin converted into workshops and living spaces. Embraced with bright, conscious and openminded folks who take life easy. I feel at home here. The only difference is that temperatures are some thirty degrees Celsius higher during winter and instead of apple trees we have coconut trees. Oh! And there are scorpions, but those are just a “feature” you know. Just some different requisites on scenes of different theaters you might happen to visit or even perform at. 

Different yards - different features. The moment I passed the gate knew I will adore this “scene”. And indeed the yard is a scenic place and the buzzing boatbuilding being performed here is pure art itself.

W momencie, w którym przekroczyłem bramę tego teatru wiedziałem, że będę uwielbiał tą scenę.
— Artur

Szkutnictwo sprawiło, iż skontaktowałem się z Sailcargo Inc. i ostatecznie zostałem członkiem ekipy. Ile drewnianych żaglowców tego kalibru czy wyporności jest budowanych metodami tradycyjnymi na całym świecie każdego roku? Na palcach jednej ręki można policzyć. Z doświadczeniem ponad siedmiu lat w tradycyjnym i nowoczesnym szkutnictwie wiedziałem, że na tym etapie mojej kariery budowa takiego żaglowca jest szansą jedną na całe życie.

Boatbuilding trade drove me to contact SAILCARGO INC. and eventually become a crew member.  How many wooden vessels of such length and or displacement are built traditional way around the globe each year? A handful perhaps? With a background of over seven years of both traditional and modern boat building I knew, at this stage of my career, this is the “one chance of a lifetime” to build a ship this big.

From above, Artur lofting Ceiba .

From above, Artur lofting Ceiba.

Jestem przekonany, iż większość zawodowych szkutników zgodzi się ze mną jeśli powiem, że nasza praca nie jest... Romansem i idyllą jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, gdy spojrzy się na obrazek pięknego jachtu czy żaglowca pod żaglami. Każdy dzień to borykanie się z pasjami, które dościgamy i problemami, które rozwiązujemy. Ale hola! Obróbka drewna przynosi szczęście, satysfakcję i spokój umysłu, prawda?. W każdym bądź razie w moim przypadku. Nie będę tutaj się rozwijał, żeby opisać piękny obraz magicznego oddziaływania stolarki i szkutnictwa na ludzkie umysły ale... Patrzeć na ten cholerny statek, który na twoich oczach dosłownie z niczego "wstaje" do góry napędzany jedynie siłą twojej woli i rąk, przy użyciu niektórych narzędzi ;).... To JEST unikalne uczucie. Trzyma ciebie w formie - wysoce rekomendowane :)

How many wooden vessels of such length and or displacement are built traditional way around the globe each year? A handful perhaps?
...I knew, at this stage of my career, this is the ‘one chance of a lifetime’ to build a ship this big. 
— Artur
Ile drewnianych żaglowców tego kalibru czy wyporności jest budowanych metodami tradycyjnymi na całym świecie każdego roku?
...szkutnictwie wiedziałem, że na tym etapie mojej kariery budowa takiego żaglowca jest szansą jedną na całe życie.
— Artur

I’m pretty sure most of professional boatbuilders will agree with me that our job is not as… Romantic or idyllic as it may appear at the first glance when you look upon beautiful boat or ship under sail. Every day is a grapple with passions we chase and issues we face. But hey! Processing timber brings joy, satisfaction and mind at ease. At least to me. I am not going to drag here into a fine portrait of woodworking and its magical influences to people’s minds but… To see this bloody ship raising up from scratch only by your will and hands, with use of some tools :)… It IS a unique experience. Keeps you fit - highly recommended :)

W mojej skromnej opinii nigdy nie było sztuki teatralnej, która nie miała przyczyny i celu schowanej za plecami. My ludzie - osadzeni na siedmiu kontynentach z różnymi klimatami i odseparowani przez morza i oceany - jesteśmy przeznaczeni, aby kupczyć i wymieniać dobra między sobą. A ostatecznie potrzebujemy środków transportu poprzez te morza i oceany. Transport na morzu i za razem działanie w symbiozie z naturą jest zjawiskiem, które zostało kolosalnie wymazane z historii i nawyków ludzkich poprzez niecierpliwość i naglenie ku dobrom oraz chciwość na zysk.

In my humble opinion there has never been a theatrical act without the reason and the cause behind it. We people - based on seven continents with various climates and separated by a number of seas are bound to trade. And eventually we need means of transport through those seas. To transport at sea and act in symbiosis with Earth is an occurrence vastly erased from human realities by impatience, urge for goods and greed for profit. 

Mruniu & Silas fit together two cut pieces of the keel atop the keel-blocks!

Mruniu & Silas fit together two cut pieces of the keel atop the keel-blocks!

And eventually we need means of transport through those seas. To transport at sea and act in symbiosis with Earth is an occurrence vastly erased from human realities by impatience, urge for goods and greed for profit. 
— Artur

Zrównoważony, Bezwęglowy Transport Morski jest sztuką graną przez Danielle i Lynx tutaj. Jestem jak najbardziej szczęśliwy i spokojny, że wspieram ich w tym działaniu i odgrywam moją rolę w renesansie światowego transportu.

Artur & Chris measuring tin to create walls for the metal workshop.

Artur & Chris measuring tin to create walls for the metal workshop.

W tylu słowach chciałbym opisać mój podziw dla Danieli i Lynxa i ich determinacji w tak dużym projekcie. To oni pierwsi skontaktowali się z nami wszystkimi tutaj obecnymi i zaangażowanymi. To oni pierwsi wysłali wiadomość i ideę w eter. Oboje zasługują na ogromny respekt za umiejętność połączenia tylu ziomków z całego globu, pojednania nas przy użyciu super miłego podejścia i stworzenia idealnej synergii, która stara się osiągnąć ten piękny cel. 

A ostatecznie potrzebujemy środków transportu poprzez te morza i oceany. Transport na morzu i za razem działanie w symbiozie z naturą jest zjawiskiem, które zostało kolosalnie wymazane z historii i nawyków ludzkich poprzez niecierpliwość i naglenie ku dobrom oraz chciwość na zysk.
— Artur

Sustainable, Carbon Neutral Marine Freight is Dani and Lynx’s act. I am most content to support that and perform my part in renaissance of world’s trade.

In so many words I wish to describe my admiration for Dani and Lynx and their determination in such project. It is them who did the first step towards all of us here, who deployed the message in the air. They both deserve great amount of credit for connecting with folks all over, uniting us with super friendly approach and create the perfect synergy which endeavors the goal. 

Zdrówko!

Cheers to that!

Mruniu in action; planing the keel pieces smooth and flat.

Mruniu in action; planing the keel pieces smooth and flat.


If you are interested in helping us buy some new tropical hardwoods brought down in recent landslides, known as Guapinol (Jatobá or Brazilian Cherry) and destined to become Ceiba’s stem piece, please get in touch TODAY to be in for a chance to receive special investor incentives and benefits - just click the button below.

Our project is funded entirely by people like you becoming shareholders through investing. 
Support the change you want to see in the world by getting involved with us here @SAILCARGO INC.

info@sailcargo.org


Together, we can #SeaShippingChange

Comment